Xe cẩu - Giá bán Xe Cần Cẩu tốt nhất thị trường Việt Nam
Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-5 năm 1991 từ Hàn Quốc

Hãng: Tadano

Model: TR250M-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp TADANO 50 tấn TR500M-3 1998

Hãng: Tadano

Model: TR500M-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-5 năm 1991

Hãng: Tadano

Model: TR250M-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 2 cabin 60 tấn FAUN ATF60G-3 2005

Hãng: Tadano Faun

Model: ATF60g-3

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp 25 tấn TADANO TR250M-5 1991

Hãng: Tadano

Model: TR250M-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 35 tấn TADANO TR350M-1 1991

Hãng: Tadano

Model: TR350M-1

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 16 tấn TADANO TR160M-3 2002

Hãng: Tadano

Model: TR-160M-3

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn TADANO TR160M-2 1990

Hãng: Tadano

Model: TR160M-2

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp KOBELCO  25 tấn RK250-5 1998

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp TADANO 16 tấn TR160M-3 1998

Hãng: Tadano

Model: TR160M-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 35 tấn TADANO TR350M-1 1991 từ Hàn Quốc  Vcmgroup

Hãng: Tadano

Model: TR350M-1

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp KOBELCO  25 tấn RK250 1988 từ Nhật bản VCM group

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR100M 1998 từ Nhật bản

Hãng: TANADO

Model: TR100M

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 30 tấn Tadano TR300E 1991 từ Hàn

Hãng: Tadano

Model: TR300E

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tadano TG-500E năm 1997 từ Hong Kong

Hãng: Tadano

Model: TG-500E

Năm: 1997

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu mini 4.9 tấn TADANO TR80M-1 năm 1992 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: TR80M-1

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 12 tấn Tadano GR120N-1 năm 2007 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: GR120N-1

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp Tadano Faun ATF110G-5 năm 2006 nhập khẩu từ châu Âu

Hãng: TADANO FAUN

Model: Faun ATF 110G-5

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR-100M-1 năm 1996 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR-100M-1

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp Samsung Tadano SC25H-2 năm 1996 từ Hàn Quốc

Hãng: SAMSUNG TADANO

Model: SC25H-2

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-5 năm 1993 nhập khẩu từ Hàn Quốc
Cẩu lốp 100 tấn Tadano AR-1000M năm 1995 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: AR-1000M

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 2 tời 70 tấn Tadano Faun ATF70 năm 1997 từ Brazil

Hãng: Tadano Faun

Model: ATF70

Năm: 1997

Xuất xứ: Brazil

Lô 2 chiếc cẩu lốp 25 tấn 2 cabin Tadano TL250 nhập từ Brazil
Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR100M-1 năm 1998 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR100M-1

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn TADANO GR160N-1 2005 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: GR160N-1

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR-100M-1 năm 1995 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR-100M-1

Năm: 1983

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Tadano TR100M năm 1997 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR100M

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 20 tấn Tadano TL200E năm 1995 nhập từ Singapore

Hãng: TANADO

Model: TL200E

Năm: 1983

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 20 tấn 2 cabin TADANO TL200M-4 năm 1991 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TL200M-4

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 20 tấn TADANO TR200M-3 1988 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR200M-3

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn TADANO GR160N-3 năm 2014 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: GR160N-3

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp TADANO 10 tấn TR-100ML năm 2001 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR-100ML

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADAN TR250M-5 năm 1993 từ Nhật Bản

Hãng: TADAN

Model: TR250M-5

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn TADANO TR160M-3 1997 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: TR160M-3

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-5 năm 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: TANADO

Model: TR250M-5

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR100M-1 năm 1995 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: TR100M-1

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N1 năm 2007 từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: GR250N-1

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn TADANO GR500N năm 2005 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: GR500N

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 4,9 tons Tadano TR-80M-1 năm 1993 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: TR-80M-1

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 8 tấn Tadano TR80ML năm 1992 nhập khẩu từ Nhật

Hãng: Tadano

Model: TR80ML

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn TADANO GR500N 2005 từ Nhật bản

Hãng: TANADO

Model: GR250N

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N-1 2004 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: TANADO

Model: GR250N-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N1 2004 nhập từ Nhật

Hãng: TANADO

Model: GR250N-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco Rk250-5 2000 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 1 cabin 50 tấn Tadano TR500M-2 1992 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: Tadano

Model: TR500M-2

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N-1 2004

Hãng: Tadano

Model: GR250N-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 12 tấn Tadano GR120N-1 2001 từ Nhật bản

Hãng: Tadano

Model: GR120N-1

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Tadano TR100M-1 1998 nhập từ Nhật

Hãng: Tadano

Model: TR100M-1

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 20 tấn Tadano TR200M-4 1994 nhập từ Nhật

Hãng: Tadano

Model: TR200M-4

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 4,9 tấn TADANO TR-80M 1995 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: TR-80M

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 150 tấn Tadano TG1500E năm 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: Tadano

Model: TG1500E

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 80 tấn Tadano Faun ATF80 năm 2002 từ Ba Lan

Hãng: Tadano

Model: ATF80

Năm: 2002

Xuất xứ: Ba Lan

Lô 2 chiếc cẩu lốp 50 tấn Tadano TG500 từ Brazil

Hãng: Tadano

Model: TG500

Năm: 1995-1996

Xuất xứ: Brazil

Cẩu lốp 50 tấn SAMSUNG TADANO SC50H-1 từ Hàn Quốc

Hãng: SAMSUNG TADANO

Model: SC50H-1

Năm: 1988

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn TADANO TR250M-5 1995 từ Nhật bản

Hãng: Tadano

Model: TR250M-5

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 12 tấn TADANO GR120N-1 2005 từ Nhật bản

Hãng: Tadano

Model: GR120N-1

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR100ML-1 từ Nhật bản

Hãng: Tadano

Model: TR100ML-1

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

 Cẩu lốp 80 tấn TADANO FAUN ATF80 từ Anh

Hãng: Tadano

Model: ATF80

Năm: 2003

Xuất xứ: Anh

 Cẩu lốp 65 tấn TADANO GT650E từ Ba Lan

Hãng: Tadano

Model: GT650E

Năm: 2009

Xuất xứ: Ba Lan

 Cẩu lốp 8 tấn Tadano TR80ML nhập từ Nhật

Hãng: Tadano

Model: TR80ML

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn TADANO TR160M-3 1998 từ Nhật Bản

Hãng: Tadano

Model: TR160M-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn TADANO TR100ML-1 1995 từ Nhật bản

Hãng: TANADO

Model: TR100ML-1

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 8 tấn TR80ML năm 1992 nhập từ Nhật VCM Group

Hãng: Tadano

Model: TR80ML

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 65 tấn TADANO GT650E

Hãng: Tadano

Model: GT650E

Năm: 2009

Xuất xứ: Hà Lan

Cẩu lốp 60 tấn TADANO FAUN ATF60-4

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF60-4

Năm: 2002

Xuất xứ: Hà Lan

Cẩu lốp 60 tấn TADANO FAUN ATF60-4 năm 1999 từ Estonia/ Vcmgroup
Cẩu lốp 2 cabin Tadano TL250E

Hãng: Tadano

Model: TL250E

Năm: 1984

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp 50 tấn Tadano TR500E-2 năm 1997

Hãng: Tadano

Model: TR500

Năm: 1997

Xuất xứ: AUSTRALIA

Cẩu lốp 25 tấn Samsung SC25H-2 năm 1993

Hãng: SAMSUNG

Model: SC25H-2

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp mini 4,9 tấn TADANO TR80M-1 năm 1994

Hãng: TANADO

Model: TR-80M-1

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp mini 10 tấn TADANO TR100ML-1 năm 1997

Hãng: Tadano

Model: TR100ML-1

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano TR-500-M3

Hãng: Tadano

Model: TR-500-M3

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 150 tấn IHI CCH1500

Hãng: IHI

Model: CCH1500

Năm: 1995

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu lốp 10 tấn Tadano TR100ML-1

Hãng: Tadano

Model: TR100ML-1

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp Kato KRM-25H-2 năm 2009 đã qua sử dụng

Hãng: KATO

Model: KRM-25H-2

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini cũ 4,9 tấn Tadano Tr80M-1

Hãng: Tadano

Model: TR-80M-1

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn Samsung SC50H-2 1997

Hãng: SAMSUNG

Model: SC50H-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-7

Hãng: TANADO

Model: TR250M-7

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Samsung SC25H-2

Hãng: SAMSUNG

Model: SC25H-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 16 tấn Tadano TL-151

Hãng: Tadano

Model: TL-151

Năm: 1981

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 1 cabin 60 tấn Tadano GR-600N-1

Hãng: Tadano

Model: GR-600N-1

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu chân nhện mini 2,9 tấn Furukawa URW295C-R

Hãng: Furukawa

Model: URW295C-R

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 220 tấn Tadano Faun ATF220G-5

Hãng: Tadano Faun

Model: ATF 220G-5

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp mini 4,9 tấn Tadano TR80M

Hãng: Tadano

Model: TR80M

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp mini 4,9 tấn Tadano TS75M-1

Hãng: Tadano

Model: TS75M-1

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 25 tấn Tadano TR280XL

Hãng: Tadano

Model: TR280XL

Năm: 1990

Xuất xứ: Mỹ

Cẩu bánh lốp 50 tấn Tadano TR-500M-3

Hãng: Tadano

Model: TR-500M-3

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp mini 4,9 tấn TADANO TR-80M-1

Hãng: Tadano

Model: TR-80M-1

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO TR250M-5

Hãng: Tadano

Model: TR250M-5

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp mini 8 tấn TADANO TR-80ML-1

Hãng: Tadano

Model: TR-80ML-1

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 50 tấn TADANO TR500M-1

Hãng: Tadano

Model: TR500M-1

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 130 tấn Tadano Faun ATF130G-5

Hãng: Tadano Faun

Model: ATF130G-5

Năm: 2010

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp 20 tấn Tadano TR200M-4

Hãng: Tadano

Model: TR-200M-4

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 50 tấn TADANO TR500M năm 1990

Hãng: Tadano

Model: TR500M

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 50 tấn Tadano TR500M

Hãng: TANADO

Model: TR500M

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 65 tấn Tadano Faun ATF65G-4

Hãng: TADANO FAUN

Model:

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp 35 tấn Tadano TR350M-3

Hãng: Tadano

Model: TR350M-3

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano TG500E

Hãng: Tadano

Model: TG500E

Năm: 1991

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp Tadano AR1200M-1 năm 1999

Hãng: Tadano

Model: AR1200M-1

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano GR500E-X

Hãng: Tadano

Model: GR500E-X

Năm: 2014

Xuất xứ:

Xe cẩu bánh lốp Tadano AR1200M năm 1996

Hãng: Tadano

Model: AR1200M

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano AR-1200M-1 năm 1997

Hãng: Tadano

Model: AR-1200M-1

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Samsung Tadano SG25H

Hãng: Tadano

Model: SG25H

Năm: 1989

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 1 cabin 25 tấn Tadano TR-250M-6

Hãng: Tadano

Model: TR-250M-6

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

CẨU BÁNH LỐP 20 TẤN TADANO TR-200M-4

Hãng: Tadano

Model: TR-200M-4

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano TR160M-3

Hãng: Tadano

Model: TR160M-3

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp  50 tấn Tadano Faun ATF50-3

Hãng: Tadano Faun

Model: ATF50-3

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF 220G-5

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF 220G-5

Năm: 2013

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp SAMSUNG TADANO SC50H

Hãng: SAMSUNG TADANO

Model: SC50H-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu bánh lốp 220 tấn TADANO ATF 220

Hãng: TANADO

Model: ATF 220

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp TADANO TR80ML

Hãng: TADANO FAUN

Model: TR80ML

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp TADANO ATF160-5

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF160-5

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano AR1000M

Hãng: TADANO FAUN

Model: AR1000M-1

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 120 tấn TADANO AR-1200M-1

Hãng: TANADO

Model: AR-1200M-1

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 25 tấn TADANO AR250E

Hãng: TANADO

Model: AR250E

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano TR250M-5

Hãng: TANADO

Model: TR250M-5

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 70 tấn TADANO FAUN ATF70-4

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF70-4

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 25 tấn TADANO TL250E

Hãng: TADANO FAUN

Model: TL250E

Năm: 1998 và 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano GR350N-1

Hãng: TANADO

Model: GR350N-1

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 10 tấn TADANO TR-100M-1

Hãng: TADANO FAUN

Model: TR-100M-1

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 80 tấn TADANO ATF80

Hãng: TADANO FAUN

Model:

Năm: 2007

Xuất xứ:

Cẩu bánh lốp 160 tấn TADANO AR1600

Hãng: TADANO FAUN

Model: AR1600

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp AR 1200M

Hãng: TANADO

Model: AR 1200M

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Tadano Faun ATF1300XL

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF1300XL

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp Tadano AR-1000M-1

Hãng: TANADO

Model: AR-1000M-1

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp TADANO FAUN ATF90

Hãng: TANADO

Model: ATF90

Năm: 1996

Xuất xứ: UC

Cẩu bánh lốp Tanado Faun ATF220G-5

Hãng: TANADO

Model: ATF220G-5

Năm: 2009

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp Tanado ATF 220G-5

Hãng: TANADO

Model: ATF 220G-5

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu Bánh lốp 70 tấn TADANO FAUN ATF 70-4 (2000)

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF-70-4

Năm: 2000

Xuất xứ: Mỹ

Xe Cẩu Bánh lốp 120 tấn TADANO AR-1200M-1

Hãng: TANADO

Model: AR-1200-1

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh Lốp Tadano AR-1200M-1  từ Nhật Bản

Hãng: TANADO

Model: AR-1200M-1

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu 100 tấn Bánh lốp TADANO TG1000R-1

Hãng: TANADO

Model: TG1000R-1

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp Tadano Faun 220 tấn từ Châu Âu

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF 220G-5

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Xe Cẩu bánh lốp 220 tấn TADANO FAUN ATF 220G-5

Hãng: TADANO FAUN

Model: ATF 220G-5

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Xe cẩu 35 tấn bánh lốp TADANO TL 300E

Hãng: TANADO

Model: TL300E

Năm: 1995

Xuất xứ: Dubai

Xe cẩu bánh lốp Tanado SC25H

Hãng: SAMSUNG TADANO

Model: SC25H

Năm: 1989

Xuất xứ: Hàn Quốc

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN


VINACOMA., JSC - VCM GROUP
 Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : (+84-24) 730 42888 - Fax : (+84-24) 222 10950
 Email : quanpv@vinacoma.com.vn
 Website : xecau.com.vn