Xe cẩu - Giá bán Xe Cần Cẩu tốt nhất thị trường Việt Nam
Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Cẩu xích KOBELCO 200 tấn 7200 2001

Hãng: KOBELCO

Model: 7200

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu Lốp 45 Tấn Kobelco RK450 1988

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp TADANO 50 tấn TR500M-3 1998

Hãng: Tadano

Model: TR500M-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V năm 1990

Hãng: KATO

Model: KR25H-V

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp Zoomlion ZMC85-7 2014

Hãng: ZOOMLION

Model: Zoomlion ZMC85-7

Năm: 2014

Xuất xứ: Malaysia

Cẩu lốp KOBELCO 25 tấn RK250 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn XCMG QY50K 2006-09

Hãng: XCMG

Model: QY50K

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-5 năm 1991

Hãng: Tadano

Model: TR250M-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 80 tấn FAUN AFT80 2006

Hãng: Faun

Model: AFT80

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp 300 tấn DEMAG HC-1000 1992

Hãng: Demag

Model: HC-1000

Năm: 1992

Xuất xứ: EU

Cẩu lốp KATO 35 tấn KR-35H-V2 2004

Hãng: KATO

Model: KR-35H-V2

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KATO 50 tấn KR-50H 1995

Hãng: KATO

Model: KR-50H

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 2 cabin 55 tấn ZOOMLION QY55 2011

Hãng: ZOOMLION

Model: QY55

Năm: 2011

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu lốp KOBELCO  25 tấn RK250-5 2002

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 1990

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V7 2007

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V7

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 95 tấn Liebherr LTM1095-51 2007

Hãng: LIEBHERR

Model: LTM1095-5.1

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450-1 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-1

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 4.9 tấn Kobelco RK70M 1990

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 20 tấn Kobelco RK200 1983

Hãng: KOBELCO

Model: RK200

Năm: 1983

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KOBELCO  25 tấn RK250-3 1993

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini KOBELCO 2,9 tấn CK70SR-1ES 2006

Hãng: KOBELCO

Model: CK70SR(-1ES)

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn KOBELCO RK500 1998

Hãng: KOBELCO

Model: RK500

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250 năm 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-3 1992

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 300 tấn Kobelco 7300 1999

Hãng: KOBELCO

Model: 7300-2

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45  tấn Kobelco RK450 1990

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp KOBELCO 25 tấn RK250-3 1993

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KOBELCO  25 tấn RK250-5 1998

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 1992

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp KOBELCO  25 tấn RK250 1988 từ Nhật bản VCM group

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 1990 từ Hàn

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 1990 từ Hàn

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu 45 tấn Kobelco RK450-1 1991 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-1

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích mini 4,9 tấn Kobelco CK90UR năm 1997 nhập từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn KOBELCO RK160-5 năm 2008 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-5

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp Kobelco RK250-2 năm 1991 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 4,9 tấn Kobelco SK100CR năm 1996 từ Singapore

Hãng: KOBELCO

Model: SK100CR

Năm: 1996

Xuất xứ: Singapore

Cẩu xích 80 tấn KOBELCO 7080 năm 1990 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7080

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 100 tấn Kobelco 7100 năm 1999 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7100

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn KOBELCO RK500-2 năm 2004 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK500-2

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-2 năm 1991 nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 1990 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 55 tấn Kobelco 7055-1 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7055-1

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn Kobelco RK500 năm 1998 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK500

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 55 tấn Kobelco 7055-2 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7055-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Tadano TR250M-5 năm 1993 nhập khẩu từ Hàn Quốc
Xe cẩu bánh lốp 25 tấn Kobelco RK250-2 năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-3 năm 1991 nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 16 tấn Kobelco RK160-2 1996 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-2

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 300 tấn Kobelco 7300 năm 1999 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7300

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 năm 1990 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy đóng cọc Kobelco PH85P 85 tấn năm 2003 nhập từ Singapore

Hãng: KOBELCO

Model: PH85P

Năm: 2003

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 16 tấn Kobelco RK160-2 năm 1996 nhập từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-2

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250-2 năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 năm 1989 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-2 năm 1991 từ Hàn Quốc/ VCM Group

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 150 tấn Kobelco 7150 năm 1992 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7150

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450-2 năm 1992 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-2

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450-2 năm 1992 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-2

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 150 tấn Kobelco 7150 năm 1996 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: 7150

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 50 tấn Kobelco RK500 năm 2000 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK500

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 4,9 tấn Kobelco RK70M 1991 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản
Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 năm 1988 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1988

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu mini 4,9 tấn Kobelco CK90UR 1997 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco Rk250-5 2001 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco Rk250-5 2000 từ Nhật Bản VCM group

Hãng: KOBELCO

Model: Rk250-5

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn Kobelco RK500-2 2003 nhập từ Nhật

Hãng: KOBELCO

Model: RK500-2

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 4,9 tấn Kobelco RK70M và RK70-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M và RK70-2

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini 2,9 tấn Komatsu LC503 2002 từ Nhật bản

Hãng: Komatsu

Model: LC503

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn KOBELCO RK450-2-ET năm 1992 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-2-ET

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco Rk250-5 2000 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

CẨU LỐP 45 TẤN KOBELCO RK450 NHẬP TỪ HÀN QUỐC

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 80 tấn Kobelco 7080 1990 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7080

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 65 tấn Kobelco 7065 1989 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7065

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 - 1991 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu  lốp 45 tấn Kobelco RK450 1992 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250-3 năm 1991 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 4,9 tấn Kobelco RK70M 1991 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 4,9 tấn Kobelco CK90UR 1997 từ Singapore

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 1997

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250-3 1993 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1993

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1989

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 20 tấn Kobelco RK200 1983 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK200

Năm: 1983

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 35 tấn Kobelco RK350 năm 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK350

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 16 tấn KOBELCO RK160-2 1995 từ Nhật bản

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-2 năm 1991 nhập từ Nhật/Vcm group

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250 từ Hàn Quốc/ Vcmgroup

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250  từ Hàn Quốc

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1989

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 4,9 tấn Kobelco RK70 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK70

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 1995

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-3 năm 1992

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 45 tấn Kobelco 7045 năm 1988

Hãng: KOBELCO

Model: 7045

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn Tadano TR500E-2 năm 1997

Hãng: Tadano

Model: TR500

Năm: 1997

Xuất xứ: AUSTRALIA

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 năm 1989

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1989

Xuất xứ:

Cẩu bánh lốp 35 tấn KOBELCO RK350 năm 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK350

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250-3 năm 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KOBELCO RK250-3 năm 1994

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 70 tấn Kobelco BM700HD năm 1999

Hãng: KOBELCO

Model: BM700HD

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 80 tấn KOBELCO 7080 năm 1990

Hãng: KOBELCO

Model: 7080

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn Kobelco RK160-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp XCMG QY50 năm 2007

Hãng: XCMG

Model: QY50

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 16 tấn Kobelco Rk160-3 năm 2001 từ Nhật bản
Cẩu xích 150 tấn IHI CCH1500

Hãng: IHI

Model: CCH1500

Năm: 1995

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 45 tấn KOBELCO RK450 năm 1988

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1988

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán cẩu lốp tại kho Kobelco RK250-3

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1992

Xuất xứ:

Lô cẩu mini cũ 4,9 tấn CK90UR / LC755-3 giá tốt

Hãng: Komatsu

Model: CK90UR / LC755-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 55 tấn Kobelco 7055 năm 1990

Hãng: KOBELCO

Model: 7055

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 150 tấn Kobelco 7150

Hãng: KOBELCO

Model: 7150

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 65 tấn Kobelco 7065-2

Hãng: KOBELCO

Model: 7065-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 65 Ton Kobelco Crane-7065

Hãng: KOBELCO

Model: 7065

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 90 tấn Kobelco FS90

Hãng: KOBELCO

Model: FS90

Năm: 1996

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu xích 55 tấn Kobelco 7055-2

Hãng: KOBELCO

Model: 7055-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini 4,9 tấn Kobelco CK90UR năm 2000

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 51 tấn Kobelco RK500 năm 2000

Hãng: KOBELCO

Model: RK500

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích Kobelco 7055 năm 1988

Hãng: KOBELCO

Model: 7055

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini 7 tấn KOBELCO EK70M-2

Hãng: KOBELCO

Model:

Năm: 1996

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu lốp 50 tấn XCMG QY50

Hãng: XCMG

Model: QY50

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 16 tấn Kobelco RK160-3

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-3

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 80 tấn Kobelco 7080 năm 1987 từ Nhật Bản

Hãng: KOBELCO

Model: 7080

Năm: 1987

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kobelco RK250

Hãng: KOBELCO

Model: Kobelco RK250

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh xích 150 tấn Kobelco 7150

Hãng: KOBELCO

Model: 7150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu chân nhện mini 2,9 tấn Furukawa URW295C-R

Hãng: Furukawa

Model: URW295C-R

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích 250 tấn Kobelco 7250-2F

Hãng: KOBELCO

Model: 7250-2F

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích mini 4,9 tấn Komatsu LC785-6 năm 2005

Hãng: KOBELCO

Model: LC785-6

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô cẩu mini cũ 4,9 tấn CK90UR và EX60LCT-3

Hãng: KOBELCO

Model: CK2500

Năm: 1998

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu xích mini 4,9 tấn Kobelco CK90UR năm 1997

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 1997

Xuất xứ: Singapore

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kobelco RK250-6

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-6

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp mini 4,9 tấn Kobelco RK70M-2 năm 1998

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M-2

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn Tadano TR-500M-3

Hãng: Tadano

Model: TR-500M-3

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 100 tấn Sany STC1000

Hãng: Sany

Model: STC1000

Năm: 2011

Xuất xứ: Dubai

Cẩu bánh lốp 16 tấn KOBELCO RK160-3

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4 8 tấn IHI CCH50T

Hãng: IHI

Model: CCH50T

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn ZOOMLION XCMG QY50

Hãng: ZOOMLION

Model: XCMG QY50

Năm: 2005

Xuất xứ: UC

Cẩu bánh lốp 16 tấn Kobelco RK160-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-2

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4,9 tấn Kobelco CK90UR năm 1999

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 1999

Xuất xứ: Châu Mỹ

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kobelco RK250 năm 1990

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích mini 4,9 tấn IHI CCH50T

Hãng: IHI

Model: CCH50T

Năm: 1997

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu mini 4,9 tấn KOBELCO RK70M-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M-2

Năm: 1995

Xuất xứ: UC

Cẩu mini 7 tấn Kobelco RK 70 M2 LYNX

Hãng: KOBELCO

Model: RK 70 M2 LYNX

Năm: 1996

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp 50 tấn Terex 600 ATT

Hãng: TEREX

Model: 600 ATT

Năm: 2000

Xuất xứ: UC

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7065 năm 1996

Hãng: KOBELCO

Model: 7065

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco CKE800-1F

Hãng: Komatsu

Model: CKE800-1F

Năm: 2006

Xuất xứ: UC

Xe cẩu bánh xích IHI CCH500T

Hãng: IHI

Model: CCH500T

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini Kobelco RK70M-2 cẩu 4,9 tấn

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M-2

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kobelco RK160-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7045

Hãng: KOBELCO

Model: 7045

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp P&H T200 tại kho

Hãng: P&H

Model: P&H T200

Năm: 1980

Xuất xứ:

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kobelco RK250-3 năm 1997

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 45 tấn Kobelco RK450-2 năm 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7080 năm 1991

Hãng: KOBELCO

Model: 7080

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7070

Hãng: KOBELCO

Model: 7070

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7065 năm 1989

Hãng: KOBELCO

Model: 7065

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kobelco RK250-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu bánh xích 100 tấn Kobelco 7100

Hãng: KOBELCO

Model: 7100

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 45 tấn Kobelco RK450

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7055

Hãng: KOBELCO

Model: 7055

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kobelco RK450-II

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-II

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích HITACHI KH125-1

Hãng: HITACHI

Model: KH125-1

Năm: 1979

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini chân nhện Mini Crane CR-335D

Hãng: MIGHTY CRANE

Model: CR335D

Năm: 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini 4,9 tấn bánh lốp Kobelco RK70M-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 1 cabin 25 tấn Tadano TR-250M-6

Hãng: Tadano

Model: TR-250M-6

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KOBELCO RK250-3

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KOBELCO RK250-6

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-6

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KOBELCO RK500

Hãng: KOBELCO

Model: RK500

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KOBELCO RK450

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KOBELCO RK250-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini Kobelco RK70M-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 25 tấn KOBELCO RK250-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-2

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích KOBELCO 7065-2

Hãng: KOBELCO

Model: 7065-2

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích KOBELCO 7150

Hãng: KOBELCO

Model: 7150

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 25 tấn KOBELCO RK250

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 29 tấn KOBELCO RK250

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

 Cẩu bánh xích 1998 KOBELCO 7100

Hãng: KOBELCO

Model: 7100

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích Kobelco 7100

Hãng: KOBELCO

Model: 7100

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích IHI DCH700

Hãng: IHI

Model: DCH700

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp Kobelco RK250-5

Hãng: KOBELCO

Model: RK250-5

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích KOBELCO 7065

Hãng: KOBELCO

Model: 7065

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7080

Hãng: KOBELCO

Model: 7080

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích KOBELCO CK2500

Hãng: KOBELCO

Model: CK2500

Năm: 2004

Xuất xứ: Châu Âu

Xe cẩu bánh xích KOBELCO 7450

Hãng: KOBELCO

Model: 7450

Năm: 1992

Xuất xứ: Singapore

Cẩu mini Kobelco RK70M năm 1992

Hãng: Komatsu

Model: RK70M

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích KOBELCO CKE2500-2

Hãng: KOBELCO

Model: CKE2500-2

Năm: 2008

Xuất xứ: AUSTRALIA

Xe Cẩu Bánh Xích IHI CCH2500

Hãng: IHI

Model: CCH2500

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu mini Kobelco CK90UR

Hãng: KOBELCO

Model: CK90UR

Năm: 1998

Xuất xứ: Singapore

Cẩu mini Kobelco SK045-2

Hãng: KOBELCO

Model: SK045-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Singapore

Xe Cẩu Bánh Lốp 45 Tấn KOBELCO RK450 1990

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu Bánh lốp 4.9 tấn Kobelco RK7M

Hãng: KOBELCO

Model: RK7M

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu 45 tấn Bánh lốp KOBELCO RK450-2 năm 1993

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-2

Năm: 1993

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe Cẩu 25 tấn Bánh lốp KOBELCO RK250

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 35 tấn Kobelco RK350

Hãng: KOBELCO

Model: RK350

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh Lốp Kobelco RK450-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK450-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh Lốp Kobelco RK500

Hãng: KOBELCO

Model: RK500

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu 25 tấn Bánh lốp KOBELCO RK250 (1988)

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1988

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu 25 tấn Bánh lốp. KOBELCO RK250

Hãng: KOBELCO

Model: RK250

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN


VINACOMA., JSC - VCM GROUP
 Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : (+84-24) 730 42888 - Fax : (+84-24) 222 10950
 Email : quanpv@vinacoma.com.vn
 Website : xecau.com.vn