Xe cẩu - Giá bán Xe Cần Cẩu tốt nhất thị trường Việt Nam
Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Cẩu lốp 35 tấn Kato KR35H-3 1990

Hãng: KATO

Model:

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V5

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V năm 1990

Hãng: KATO

Model: KR25H-V

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp KATO 35 tấn KR-35H-V2 2004

Hãng: KATO

Model: KR-35H-V2

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KATO 50 tấn KR-50H 1995

Hãng: KATO

Model: KR-50H

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V6 2006.

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V6

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KRM25H 2006

Hãng: KATO

Model: KRM25H

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V7 2007

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V7

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy khoan đất KATO KE1500 39811xx 1998

Hãng: KATO

Model: KE-1500

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kato SS500 1991

Hãng: KATO

Model: SS500

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 22 tấn Kato KR-22H-2 2000

Hãng: KATO

Model: KR-22H-2

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V6 2006

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V6

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V5 2006

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V5

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V5 2005

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích ống lồng 16 tấn KATO NK160C từ Nhật bản

Hãng: KATO

Model: NK160C

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KATO 70 tấn KR70HL 2010

Hãng: KATO

Model: KR70HL

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn KATO KR500 1992

Hãng: KATO

Model: RK500

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 1990 từ Hàn

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR-25H-V5 2005 sản xuất từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V5

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 35 tấn KATO KRM35H-2 năm 2010  từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KRM35H-2

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kato KR45H-V năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR45H-V

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 13 tấn Kato KRM13H năm 2005 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KRM13H

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR25H-V năm 1991 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR25H-V

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp Kato NK200E-III năm 1991 nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: NK200E-III

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V3 năm 1998 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR25H-V3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V2 năm 1997 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR25H-V2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 13 tấn KATO KRM- 13H năm 2004 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KRM- 13H

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V5 năm 2005 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H (MR100) năm 1994 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 35 tấn KATO KR-35H-V năm 1996 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-35H-V

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR-25H-V7 năm 2010 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V7

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn KATO KR10H-L 1996 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H-L

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KATO KR45H-VS 45 tấn nhập từ Singapore

Hãng: KATO

Model: KR45H-VS

Năm: 1983

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 13 tấn KATO KRM13H năm 2008 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KRM13H

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 35 tấn KATO KR35H-V năm 1997 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR35H-V

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H năm 1994 từ Nhật Bản/ VCM Group

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR25H-V2 1996 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V2

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn KATO KRM-25H 2006 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KRM-25H

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn KATO KR50H-V năm 2000 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR50H-V

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 120 tấn Kato KA-1200 năm 1999 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KA-1200

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 70 tấn Kato KR-70H-LM năm 2013 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-70H-LM

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H 1993 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1993

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KATO KRM-25H 2004 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KRM-25H

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn KATO KR10H-LII năm 1997 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H-LII

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H-L2 2002 từ Nhật Bản VCM Group

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp KATO 4,9 tấn KR10HM-LI 1999 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10HM-LI

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H 1994 từ Nhật Bản VCM Group

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 4,9 tấn Kobelco RK70M và RK70-2

Hãng: KOBELCO

Model: RK70M và RK70-2

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N-1 2004 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: TANADO

Model: GR250N-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N1 2004 nhập từ Nhật

Hãng: TANADO

Model: GR250N-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato Kr10H-L2 2002 nhập nguyên kiện từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato Kr10H-L2 2002 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H nhập từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR25H-V 1992

Hãng: KATO

Model: KR25-HV

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 35 tấn Kato KR35H-III 1993 từ Hongkong

Hãng: KATO

Model: KR-35H-Ⅲ

Năm: 1993

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H-L2 2002 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H 1994 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn TADANO GR250N-1 2004

Hãng: Tadano

Model: GR250N-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kato Kr45H-VS 1993 nhập từ Nhật bản

Hãng: KATO

Model: KR45H-VS

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

 Cẩu lốp 1 cabin 10 tấn Kato KR10H 1994 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 70 tấn 2 cabin XCMG QY70K năm 2008 từ Poland

Hãng: XCMG

Model: QY70K

Năm: 2008

Xuất xứ: Poland

Cẩu lốp 10 tấn Tadano TR100M-1 1998 nhập từ Nhật

Hãng: Tadano

Model: TR100M-1

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 1 cabin 10  tấn Kato KR10H 1993 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1993

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp KATO 25 tấn KR25-HV 1991 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR25-HV

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp Kato 4,9 tấn KR10HM 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR10HM

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 10 tấn KATO KR-10H 1995 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR 10H

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 30 tấn Kato KR-30H-III năm 1988 nhập từ Nhật

Hãng: KATO

Model: KR-30H-III

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kato KR450HV năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR45HV

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp Kato 16 tấn NK160 năm 1991 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: NK160

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp Kato 20 tấn NK200 năm 1989 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: NK200

Năm: 1989

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 70 tấn KATO KR-70H-L 2010 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-70H-L

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 10 tấn KATO KR-10H năm 1995 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR 10H

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 20 tấn KATO NK200H-V từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: NK200H-V

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 10 tấn KATO KR10H-L2 2003 từ Nhật

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

 Cẩu lốp 10 tấn KATO KR-10H  từ Hàn Quốc/ Vcmgroup

Hãng: KATO

Model: KR 10H

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 35  tấn KATO KR35H-III từ Nhật bản/VCM group

Hãng: KATO

Model: KR-35H-Ⅲ

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4,8 Tấn NISSHA NTC48 từ Nhật bản

Hãng:

Model: NTC48

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn KATO KR500 năm 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KR500

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn KATO KR25H-V5 2006 từ Nhật bản VCM group

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 70 tấn KATO KR-70H 1997 từ Singapore VCM group

Hãng: KATO

Model: KR-70H

Năm: 1997

Xuất xứ: Singapore

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kato KR-25H-V2 năm 1996

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V2

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini nhập khẩu Kato KR10H năm 1992

Hãng: KATO

Model: KR10H

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 45 tấn Kobelco RK450 1995

Hãng: KOBELCO

Model: RK450

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 16 tấn Kato NK160E-3 năm 1990

Hãng: KATO

Model: NK160E-3

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 50 tấn Tadano TR500E-2 năm 1997

Hãng: Tadano

Model: TR500

Năm: 1997

Xuất xứ: AUSTRALIA

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR250 năm 1992

Hãng: KATO

Model:

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 35 tấn KOBELCO RK350 năm 1991

Hãng: KOBELCO

Model: RK350

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 35 tấn KATO KR35H-III năm 1990

Hãng: KATO

Model: KR35H-3

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR25H-IIIL năm 1989

Hãng: KATO

Model: KR25H-IIIL

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR25H-V5 năm 2004

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 35 tấn KATO KR35H-3 năm 1989

Hãng: KATO

Model: KR35H-3

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini bánh lốp Kato KR-10H-LII

Hãng: KATO

Model: KR-10H-LII

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato nhập khẩu KRM-13H năm 2007

Hãng: KATO

Model: KRM-13H

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp nhập khẩu Kato KR250

Hãng: KATO

Model: KR250

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu Kato 10 tấn KR-10H-LII

Hãng: KATO

Model: KR-10H-LII

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp XCMG QY50 năm 2007

Hãng: XCMG

Model: QY50

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích 150 tấn IHI CCH1500

Hãng: IHI

Model: CCH1500

Năm: 1995

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu lốp 35 tấn Kato KR35

Hãng: KATO

Model: KR35

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 10 tấn Kato MR100LSP-V

Hãng: KATO

Model: MR100LSP-V

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp Kato KRM-25H-2 năm 2009 đã qua sử dụng

Hãng: KATO

Model: KRM-25H-2

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp mini 10 tấn Kato KR10H-L

Hãng: KATO

Model: KR10H-L

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 20 tấn Kato NK200H-V

Hãng: KATO

Model: NK200H-V

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 1 cabin 50 tấn Kato KR-50H-V

Hãng: KATO

Model: KR-50H-V

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 1 cabin 45 tấn Kato KR45H-V

Hãng: KATO

Model: KR45H-V

Năm: 1990

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 22 tấn KATO KR22H-2

Hãng: KATO

Model: KR22H-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 45 tấn Kato KR45H-V

Hãng: KATO

Model: KR45H-V

Năm: 1990

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 10 tấn Kato KR10H-L2

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 50 tấn XCMG QY50

Hãng: XCMG

Model: QY50

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu lốp 1 cabin 50 tấn Kato KR-50H-V năm 1999 từ Nhật Bản

Hãng: KATO

Model: KR-50H-V

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kato Kr25h-V5 2005 từ Nhật bản

Hãng: KATO

Model: Kr25h-V5

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 35 tấn Kato KR35H-V2

Hãng: KATO

Model: KR35H-V2

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 120 tấn KATO KA1200 1995-Hàn Quốc

Hãng: KATO

Model: KA1200

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kato KR25H-V3 năm 2001

Hãng: KATO

Model: KR25H-V3

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn KATO NK500

Hãng: KATO

Model: NK500

Năm: 1982

Xuất xứ: UC

Cẩu lốp 4 9 tấn Kato KR10HM

Hãng: KATO

Model: KR10HM

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 50 tấn KATO KR50H năm 1996

Hãng: KATO

Model: KR50H

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn Tadano TR-500M-3

Hãng: Tadano

Model: TR-500M-3

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn KATO KR-50H-L

Hãng: KATO

Model: KR-50H-L

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 100 tấn Sany STC1000

Hãng: Sany

Model: STC1000

Năm: 2011

Xuất xứ: Dubai

Cẩu bánh lốp 16 tấn KOBELCO RK160-3

Hãng: KOBELCO

Model: RK160-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp mini 10 tấn KATO MR100LSP-V

Hãng: KATO

Model: MR100LSP-V

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4 8 tấn IHI CCH50T

Hãng: IHI

Model: CCH50T

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Khoan cọc nhồi Kato KE1200

Hãng: KATO

Model: KE1200

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kato SR250

Hãng: KATO

Model: SR250

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 50 tấn ZOOMLION XCMG QY50

Hãng: ZOOMLION

Model: XCMG QY50

Năm: 2005

Xuất xứ: UC

Cẩu bánh lốp 50 tấn KATO KR500

Hãng: KATO

Model:

Năm: 1995

Xuất xứ: Singapore

Cẩu bánh lốp 130 tấn KATO KA-1300SL năm 2003

Hãng: KATO

Model: KA1300SL

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 45 tấn Kato KR45H-VS

Hãng: KATO

Model: KR-45H-VS

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 45 tấn KATO SS500

Hãng: KATO

Model: SS500

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích mini 4,9 tấn IHI CCH50T

Hãng: IHI

Model: CCH50T

Năm: 1997

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp 75 tấn Kato NK-750YS-L

Hãng: KATO

Model: NK-750YS-L

Năm: 1986

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp 65 tấn Tadano Faun ATF65G-4

Hãng: TADANO FAUN

Model:

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp 50 tấn Terex 600 ATT

Hãng: TEREX

Model: 600 ATT

Năm: 2000

Xuất xứ: UC

Cẩu bánh lốp 40 tấn Zoomlion Z40V

Hãng: ZOOMLION

Model: Z40V

Năm: 2011

Xuất xứ: UC

Cẩu bánh lốp Kato KR25H-V3

Hãng: KATO

Model: KR25H-V3

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato NK500E-III

Hãng: KATO

Model: NK500E-III

Năm: 1995

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 50 tấn KATO KR-50H-V

Hãng: KATO

Model: KR-50H-V

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR22H

Hãng: KATO

Model: KR22H

Năm: 2004

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp Huyndai-Kato HC50

Hãng:

Model:

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp 130 tấn KATO KA1300SL

Hãng: KATO

Model: KA1300SL

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp Kato KR-20H-L năm 2005

Hãng: KATO

Model: KR-20H-L

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR25H-V

Hãng: KATO

Model: KR25H-V

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu lốp 25 tấn Kato KR25H-3L năm 1988

Hãng: KATO

Model: KR25H-3L

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR-25H-V5 năm 2005

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR25H-V6

Hãng: KATO

Model: KR25H-V6

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR25H-V5

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 25 tấn Kato KR25H-3L

Hãng: KATO

Model: KR25H-3L

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR25H-V năm 1991

Hãng: KATO

Model: KR25H-V

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR-35H-V

Hãng: KATO

Model: KR-35H-V

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato NK500MS

Hãng: KATO

Model: NK500MS

Năm: 1987

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu bánh lốp Kato KR-45H-VS

Hãng: KATO

Model: KR-45H-VS

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 22 tấn Kato KR22H-II

Hãng: KATO

Model: KR22H-II

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu Kato 25 tấn KR-25H-V5 năm 2003

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR-10H-LII

Hãng: KATO

Model: KR-10H-LII

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR25H-V 7

Hãng: KATO

Model: KR25H-V 7

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Samsung Tadano SG25H

Hãng: Tadano

Model: SG25H

Năm: 1989

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu bánh lốp Kato GR300N-1

Hãng: KATO

Model: GR300N-1

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KA1300SL 130 tấn

Hãng: KATO

Model: KA1300SL

Năm: 2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR-22H-II

Hãng: KATO

Model: KR-22H-II

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR50H-L2

Hãng: KATO

Model: KR50H-L2

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KATO KR-13H

Hãng: KATO

Model: KR13H

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

​Cẩu lốp 1 cabin Kato KR22H-2

Hãng: KATO

Model: KR22H-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Singapore

Cẩu lốp 1 cabin 25 tấn KATO KR-25H-V3

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V3

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp KATO KR25H-V5 25 tấn

Hãng: KATO

Model: KR25H-V5

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

 Cẩu lốp 2 cabin 20 tấn KATO NK200

Hãng: KATO

Model: NK200

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 13 tấn KATO KRM13H năm 2007

Hãng: KATO

Model: KRM13H

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu KATO KR22H-2 22 tấn

Hãng: KATO

Model: KR22H-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Kato KR10H-L2 10 tấn

Hãng: KATO

Model: KR10H-L2

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 13 tấn KATO KRM-13H

Hãng: KATO

Model: KRM-13H

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn SS500 KATO

Hãng: KATO

Model: SS500

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp KATO KR-25H-V5 (2006)

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V5

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp 50 tấn KATO SS500VX

Hãng: KATO

Model: SS500VX

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp KATO KR50H

Hãng: KATO

Model: KR50H

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp KATO KR-25H-V5

Hãng: KATO

Model: KR-25H-V5

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR-10H

Hãng: KATO

Model: KR-10H

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR-22H-2

Hãng: KATO

Model: KR-22H-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato KR250H-V2

Hãng: KATO

Model: KR250H-V2

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato NK-1200S

Hãng: KATO

Model: NK-1200S

Năm: 1989

Xuất xứ: Nga

Cẩu bánh lốp Kato NK1200M

Hãng: KATO

Model: NK1200M

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp Kato NK3600

Hãng: KATO

Model: NK3600

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh lốp 35 tấn KATO KR35H

Hãng: KATO

Model: KR-35H

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh Lốp 25 Tấn 2 Cabin KATO NK250EV

Hãng: KATO

Model: NK250EV

Năm: 1999

Xuất xứ: Châu Âu

Xe Cẩu Bánh lốp 300 tấn KATO KA3000 2006

Hãng: KATO

Model: KA3000

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh lốp 10 tấn KATO KR-10H

Hãng: KATO

Model: KR-10H-L

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh lốp 300 tấn KATO KA3000

Hãng: KATO

Model: KA3000

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu 25 tấn Bánh lốp City crane KATO KRM25H

Hãng: KATO

Model: KRM25H

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu 22 tấn Bánh lốp KATO KR-22H-II

Hãng: KATO

Model: KR-22H-II

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu 25 tấn Bánh lốp, 2 CABIN. KATO NK250V

Hãng: KATO

Model: NK250V

Năm: 1997

Xuất xứ: AUSTRALIA

 Xe Cẩu Bánh Lốp 25 Tấn Kato KR25H-V6

Hãng: KATO

Model: KR25H-V6

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Cẩu Bánh Lốp 50 Tấn KATO KR50H

Hãng: KATO

Model: KR50H

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

XE CẨU BÁNH LỐP360 TẤN NK3600

Hãng: KATO

Model: NK3600

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 70 tấn KATO KR-70H

Hãng: KATO

Model: KR-70H

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh lốp 45 tấn KATO KR-45H-V

Hãng: KATO

Model: KR-45H-V

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN


VINACOMA., JSC - VCM GROUP
 Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : (+84-24) 730 42888 - Fax : (+84-24) 222 10950
 Email : quanpv@vinacoma.com.vn
 Website : xecau.com.vn