Xe cẩu - Giá bán Xe Cần Cẩu tốt nhất thị trường Việt Nam
Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Cẩu xích 50 tấn Hitachi KH180-3 1994

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích HITACHI 60 tấn KH230-3

Hãng: HITACHI

Model: KH230-3

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 250 tấn HITACHI SUMITOMO SCX2500

Hãng: HITACHI

Model: SCX2500

Năm: 2004

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu xích HITACHI 60 tấn KH230-3 1989

Hãng: HITACHI

Model: KH230-3

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 50 tấn Hitachi KH180-3 1987

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1987

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4,9 tấn Hitachi EX75URT 2005

Hãng: HITACHI

Model: ZX75URT

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 35 tấn Hitachi KH125-D 1990

Hãng: HITACHI

Model: KH125-D

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini 4,9 tấn Hitachi EX75URT-5 năm 2000 từ Hong Kong

Hãng: HITACHI

Model: EX75URT-5

Năm: 2000

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu xích 65 tấn HITACHI CX650-144 năm 1997 từ Nhật Bản /VCM Group

Hãng: HITACHI

Model: CX650-144

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 4.9 tấn Hitachi ZX135UST năm 2006 từ Nhật Bản

Hãng: HITACHI

Model: ZX135UST

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 100 tấn HITACHI KH500 năm 1981 từ Nhật Bản

Hãng: HITACHI

Model: KH500

Năm: 1981

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 80 tấn Hitachi KH300-3 năm 1991 từ Hong Kong/VCM Group

Hãng: HITACHI

Model: KH300-3

Năm: 1991

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu xích 30 tấn HITACHI KH100D năm 1998 từ Nhật Bản

Hãng: HITACHI

Model: KH100D

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 90 tấn HITACHI CX900 năm 2002 từ Nhật Bản

Hãng: HITACHI

Model: CX900

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích HITACHI KH180-3 từ Malaysia

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1995

Xuất xứ: Malaysia

Cẩu xích 60 tấn Hitachi KH230-3 năm 1996

Hãng: HITACHI

Model: KH230-3

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 4.9 tấn Hitachi EX60LCT-3 1998 nhập từ Hongkong

Hãng: HITACHI

Model: EX60LCT-3

Năm: 1998

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu xích 35 tấn HITACHI KH125-3 từ Nhật bản

Hãng: HITACHI

Model: KH125-3

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 50 tấn Hitachi KH180-3 từ Malaysia/ Vcmgroup

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1996

Xuất xứ: Malaysia

Cẩu xích 30 tấn, Hitachi KH100-2 1981 từ Hà Lan

Hãng: HITACHI

Model: KH100-2

Năm: 1981

Xuất xứ: Hà Lan

Cẩu xích 35 tấn Hitachi KH125-3 1987 từ Nhật bản

Hãng: HITACHI

Model: KH125-3

Năm: 1987

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 50 tấn HITACHI KH180-3 năm 1987

Hãng: HITACHI

Model: Kh180

Năm: 1987

Xuất xứ: Châu Âu

Cẩu xích 50 tấn Hitachi KH180 1979

Hãng: HITACHI

Model: Kh180

Năm: 1979

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 90 tấn HITACHI CX900 năm 2002

Hãng: HITACHI

Model: CX900

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH1000 năm 1995

Hãng: HITACHI

Model: KH1000

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích 50 tấn Hitachi KH180-3

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1990

Xuất xứ: Singapore

Cẩu xích 50 tấn Hitachi K180-3

Hãng: HITACHI

Model: K180-3

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích 80 tấn Hitachi KH300-3

Hãng: HITACHI

Model: KH300-3

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4.9 tấn Hitachi EX60LTC-3 năm 1995

Hãng: HITACHI

Model: EX60LCT-3

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu xích mini 4.9 tấn Hitachi EX60LTC-3

Hãng: HITACHI

Model: EX60LTC-3

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích 80 tấn Hitachi KH300-3 năm 1997

Hãng: HITACHI

Model: KH300-3

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô cẩu mini cũ 4,9 tấn CK90UR và EX60LCT-3

Hãng: KOBELCO

Model: CK2500

Năm: 1998

Xuất xứ: HONGKONG

Cẩu xích mini 2 9 tấn HITACHI TX40UR-2 năm 2006

Hãng: HITACHI

Model: TX40UR-2

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH500-3 nhập khẩu

Hãng: HITACHI

Model: KH500-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH300 năm 1995

Hãng: HITACHI

Model: KH300

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu xích Hitachi KH850-3 nhập khẩu

Hãng: HITACHI

Model: KH850-3

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH850-3 năm 1994

Hãng: HITACHI

Model: KH850-3

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi SCX400T nhập khẩu

Hãng: HITACHI

Model: SCX400T

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Âu

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH150-3

Hãng: HITACHI

Model: KH150-3

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco CKE800-1F

Hãng: Komatsu

Model: CKE800-1F

Năm: 2006

Xuất xứ: UC

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH230-3 nhập khẩu

Hãng: HITACHI

Model: KH230-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích IHI CCH500T

Hãng: IHI

Model: CCH500T

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích 100 tấn Hitachi KH500-3

Hãng: HITACHI

Model: KH500-3

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH850-3

Hãng: HITACHI

Model: KH850-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Kobelco 7045

Hãng: KOBELCO

Model: 7045

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh lốp P&H T200 tại kho

Hãng: P&H

Model: P&H T200

Năm: 1980

Xuất xứ:

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH500-3

Hãng: HITACHI

Model: KH500-3

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích HITACHI KH300-3

Hãng: HITACHI

Model: KH300-3

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH180-3 1997

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích 80 tấn Hitachi KH300

Hãng: HITACHI

Model: KH300

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Khoan cọc nhồi Hitachi KH180-3ED

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3ED

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích HITACHI KH125-1

Hãng: HITACHI

Model: KH125-1

Năm: 1979

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích HITACHI KH180-3

Hãng: HITACHI

Model: KH180-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích HITACHI KH180-2 nhập từ Singapore

Hãng: HITACHI

Model: KH180-2

Năm: 1983

Xuất xứ: Singapore

Xe cẩu bánh xích HITACHI CX550

Hãng: HITACHI

Model: CX550

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu bánh xích Sumitomo SC650-2

Hãng: SUMITOMO

Model: SC650-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe cẩu bánh xích HITACHI KH230-3

Hãng: HITACHI

Model: KH230-3

Năm: 1992

Xuất xứ: Châu Âu

Xe cẩu bánh xích KOBELCO 7065

Hãng: KOBELCO

Model: 7065

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe cẩu bánh xích Hitachi KH250HD

Hãng: HITACHI

Model: KH250HD

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

 Xe cẩu bánh xích HITACHI KH300

Hãng: HITACHI

Model: KH300

Năm: 1993

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cẩu mini 2 9 tấn Hitachi TX40UR-2

Hãng: HITACHI

Model: TX40UR-2

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Cẩu mini Hitachi EX75URT-5

Hãng: HITACHI

Model: EX75URT-5

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN


VINACOMA., JSC - VCM GROUP
 Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : (+84-24) 730 42888 - Fax : (+84-24) 222 10950
 Email : quanpv@vinacoma.com.vn
 Website : xecau.com.vn