Cẩu lốp 25 tấn SAMSUNG SC25H-2 năm 1995 từ Hàn Quốc

Hãng: SAMSUNG

Model: SC25H-2

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông tin khách hàng