Cẩu lốp 25 tấn Samsung SC25H-2 năm 1994 từ Hàn Quốc

Hãng: SAMSUNG

Model: SC25H-2

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông tin khách hàng