Cẩu xích 50 tấn SAMSUNG CX500 năm 1995 từ Hàn Quốc

Hãng: SAMSUNG

Model: CX500

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông tin khách hàng